Czujniki kontaktronowe szerokie

Czujniki dla serii siłowników: 1280 – 1260 – 1230 1306 – 1307 – 1308 1319 – 1320 1390 – 1391 1511 – 1581 – 1561 1605

Typy: 1500.U 1500.AC 1500 DC 1600.U 1600.AC 1600 DC RS.DC RS.UA RS.UC RS.DCNO