Czujniki półprzewodnikowe

Czujniki dla serii siłowników: 1280 – 1260 – 1230 1306 – 1307 – 1308 1319 – 1320 1390 – 1391 1511 – 1581 – 1561 1605

Typy: 1500.HAP 1500.HAN 1600.HAP 1600.HAN HS.PA HS.8PA