Rozmiar portów: 3/4“
Wydajność na cykl: 240 – 350 cm³
Ciśnienie powietrza zasilającego: 2–7 bar
Max. ciśnienie na wylocie: 5–7 bar
Max. wielkość ciał stałych: mniej niż Ø 0.2 mm