Seria 104

Przepływ: 90 NI/min

Średnica nominalna: 2,5 mm

Maksymalne
ciśnienie pracy:
10 bar

Przyłącza robocze: wtykowe
na przewód 4 mm