Seria 300/10

Przepływ: 20 NI/min (0,8 mm) 30 NI/min (1,1 mm) 50 NI/min (1,5 mm)

Średnica nominalna: 0,8 mm lub 1,1 mm lub 1,5 mm (dla VDC)

Maksymalne
ciśnienie pracy:
10 bar (7 bar dla 1,5 mm)

Liczba zaworów: od 10 do 32