Seria VL

Przepływ: 2200 NI/min

Rozprężenie: 1500 NI/min

Maksymalne
ciśnienie pracy:
13 bar

Opcje: wersja elektryczna z pilotem 15 mm
(zamiast 22 mm)