Przyłącza: 1/8” – 1″

Zastosowanie: Smarownice smoczkowe wytwarzają mgłę olejową i wprowadzają  ją do strumienia sprężonego powietrza, zapewniając  właściwe smarowanie elementów układów pneumatycznych. Intensywność  kroplenia może być precyzyjnie regulowana za pomocą pokrętła olejowego zaworu dławiącego.