Przemysł spożywczy i farmaceutyczny
Przetwarzanie surowców
Przemysł samochodowy
Przemysł tworzyw sztucznych
Odsysanie pyłów i dymów
Śrutowanie i piaskowanie
Przemysł drzewny
Przemysł rolniczy