Czujniki miniaturowe przekrój owalny

Czujniki dla serii siłowników: 1386-87 / 1396-97 1390 – 1391 1370 – 1373 1511 – 1581 – 1561
1605 6100-6101-6200-6210 6301 – 6303 6310 – 6311 6312 – 6410

Typy: 1590.U 1590.UAP LRS.U LRS.UAP 1590 HAP LHS.P